Inspiras kännetecken

Inspira är ett förskole- och skolföretag som kännetecknas av kunskap, delaktighet, inflytande och mångfald. Vårt mål är att Inspira som företag ska utvecklas och kännas igen utifrån detta. Vi vill att både ledningen och medarbetarna i ord och handling ska utföra sitt arbete med dessa kännetecken som ledstjärnor.