Så här arbetar vi

I vår lokala utvecklingsplan, LUP, lägger vi fokus på att skapa en verksamhet där alla barn får möjlighet till lärande och utveckling utifrån sina förutsättningar. I vår värdegrund säger vi följande –

Vi ser på varandra med nyfikenhet, alla har nya kunskaper att dela med sig av. Alla har olika upplevelser av livet, lärdom, livssyn, värdegrund, språk, förutsättningar, etnicitet mm. Vi respekterar varandras olikheter och behandlar alla med respekt. Var och en använder sina kunskaper och erfarenheter utifrån sin förmåga.

Förskoleverksamheten leds av förskolechef. I enheten finns en pedagogisk utvecklingsledare som driver den pedagogiska utvecklingen tillsammans med chef och pedagoger. Det finns också en specialpedagog några timmar/vecka som är tillgänglig för pedagoger och barngrupp vid behov.

All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.

Vi lägger stor vikt vid kvalitet och omsorg och arbetar med pedagogisk dokumentation där ditt barns lärande står i fokus. Vi använder lärplattor både som ett verktyg för lustfyllt lärande och för dokumentation.

Kunskap, delaktighet, inflytande och mångfald är viktiga hörnstenar på Kattfotens förskola. Vi vill att ditt barn ska kunna påverka sin vardag och göra sin röst hörd.

Vi erbjuder en trygg, utvecklande och lärorik tid i förskolan- varmt välkommen till oss!