Inspiras byggstenar för lärande

Våra byggstenar för lärande är unika för Inspira. Vi har tagit fram dem för att göra läroplanens mål och innehåll ännu tydligare. Varje byggsten bidrar till den kunskapsbas som ditt barn behöver för att utvecklas på ett positivt sätt. Våra kunskapsområden integreras i förskolans alla lärmiljöer, i vardagens rutiner, i undervisning, teman och aktiviteter.

Inspiras byggstenar för lärande representerar alla kunskapsområden som finns i förskolans läroplan. Vi strävar också efter att tillföra kunskaper som utmanar varje barns individuella lärande. I aktiviteter och teman förstärker vi lärandet genom barnens intresseområden. Våra pedagogers roll är att lotsa och utmana barnen till nya upptäckter.

 

Inspiras byggstenar