Ledning

De flesta som ingår i Inspiras ledning har lång erfarenhet från och har själva arbetat inom förskole- och skolvärlden.

VD
Claes Ceder
Mobil 07-394 409 64
Skicka e-post

Ekonomichef
Therese Tell
Telefon 08-684 468 03
Skicka e-post

HR chef
Charlotte L'Estrade
Telefon 08-684 468 02
Skicka e-post

Affärsutvecklingschef - expansion och fastighet
Johan Rosén
Mobil 07-396 092 77
Skicka e-post

Verksamthetschef skola
Eva Lotta Kastenholm
Mobil 07-077 726 95
Skicka e-post

Verksamthetschef förskola
Camilla Christoffersson
Telefon 073-944 09 71
Skicka e-post