Förskolan Love i Sollentuna

Välkommen till förskolan Love i Sollentuna

Förskolan Love har två avdelningar och ligger i ett villaområde i Fågelsången, Helenelund i Sollentuna. Våra utbildade och engagerade förskollärare och barnskötare känner alla barn. Vår erfarenhet är att mindre enheter skapar närhet mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare. På Love jobbar en kock som lagar vår goda och näringsrika mat från grunden.

Förskolans fina gård har inspirerande, utvecklande lek- och lärmiljöer som vi använder varje dag. Vi går också på utflykter till närliggande parker och skog.

Love ingår i en pedagogisk enhet med fyra andra Inspira förskolor; Björken, Filuren, Fröhuset och Vargungen. Samarbetet syftar till positivt kunskapsutbyte och utveckling.

Följ förskolan Love på deras eget Instagramkonto - instagram