Kontakt

Besöksadress

Love förskola
Love Almqvists väg 25
191 44 Sollentuna
Telefon 08-96 81 32

Öppettider

Måndag–fredag 7.00–17.00

Våra normala öppethållandetider, så kallade ramtider, är 10 timmar på vardagar.

Det normala öppethållandet sträcker sig över tiden då majoriteten av barnen har behov av barnomsorg.

Inspira garanterar omsorg i en omfattning av maximalt 12 timmar per dag på vardagar för barn med sådant omsorgsbehov, om behovet är varaktigt och det finns intyg från föräldrarnas arbetsgivare att tillsynsbehov finns.

 

Förskolechef:

Rania Nordström
Telefon 072-008 40 21
E-post rania.nordstrom@inspira-fos.se

 

Hitta hit