Så här jobbar vi

Love förskola arbetar efter Inspiras sju byggstenar för lärande. De har tagits fram för att göra läroplanens mål tydliga och återkommer i såväl förskolans miljö och rutiner som i våra aktiviteter. På förskolan arbetar vi utifrån olika lek- och lärmiljöer, både inne och ute. Barnen får möjlighet att påverka och kan välja de material de vill använda eller lekar de vill leka. Barnen är också med och föreslår teman och aktiviteter efter mognad och förmåga. Genom att dokumentera det vi gör får vi syn på barnens lärprocesser, kunskaper och utveckling. Samtidigt hjälper det våra pedagoger att vidareutveckla verksamheten på förskolan.

Hos oss är du som vårdnadshavare alltid välkommen att vara med och se hur ditt barns dag på förskolan ser ut. Vi lägger också stor vikt vid den dagliga dialogen. Under vårterminen har många av föräldrarna med barn på Love bidragit till att bygga lustfyllda lärmiljöer utomhus.