Så här jobbar vi

På Mörtsjön är vi nytänkande med en ständigt aktuell och utvecklande lärmiljö.
Vi är lyhörda för ditt barns intressen och bygger avdelningen och verksamheten efter barnen. Förskolan är föränderlig och ditt barns behov, intressen och nyfikenhet får påverka våra aktiviteter. Hos oss finns det alltid tid för varje barn, att lyssna på och se dem. Barnen som går på Mörtsjön tas omhand av oss positiva pedagoger som gärna utmanar i leken, ofta har glimten i ögat. Förskolan sjuder av energi och vi medupptäckande vuxna lär av barnen lika mycket som barnen lär sig av oss. Vi arbetar med att fördela barnen i mindre grupper i olika aktiviteter. Närheten till naturen som är en viktig del i vår verksamhet och en utvecklande lärmiljö.

Vi arbetar utifrån Inspiras pedagogiska modell med att skapa goda lärmiljöer och lustfyllt lärande utifrån Läroplanens intentioner. All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde. Vi arbetar aktivt med likabehandlingsplanen.