Så här jobbar vi

På Neglinge gård arbetar vi efter Inspiras sju byggstenar för lärande. De har tagits fram för att göra läroplanens mål tydliga och återkommer i såväl förskolans miljö och rutiner som i våra aktiviteter. All verksamhet på förskolan utgår ifrån att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.

Vi utmanar och stödjer barnens utveckling och kunskaper genom sång, musik, drama, bild, experiment, rörelse, saga, matematik, språk, naturvetenskap, IT och lek.

Förutom det satsar vi på att utbilda våra pedagoger inom friluftsfrämjandet för att kunna ge ditt barn goda kunskaper och upplevelser inom natur, hav och djur.
Vårt vattennära läge gör att vi kan erbjuda lustfyllt lärande inom skärgårdens områden.