Förskolan Parkstugan i Sollentuna

Välkommen till förskolan Parkstugan i Sollentuna kommun

Förskolan Parkstugan har tre avdelningar och ligger i ett villaområde nära Helenelunds station, Sollentuna, öster om järnvägen. Vi arbetar medvetet med olika lärmiljöer, inne och ute. Våra utbildade och engagerade förskollärare och barnskötare känner alla barn.

Parkstugan har en egen gård med stora lekytor på både gräs och grus, med en särskild lärmiljö anpassad för våra yngsta barn. Hos oss på Parkstugan är lustfyllt lärande och utveckling viktigt, liksom delaktighet och trygghet.

Följ förskolan Parkstugan på deras eget Instagramkonto - instagram