Så här jobbar vi

På Parkstugan förskola planerar vi vår verksamhet och våra lärmiljöer utifrån Inspiras byggstenar för lärande. Vi arbetar projektinriktat med olika teman under året. Vi har rum anpassade för olika aktiviteter utifrån barnens intressen och förmågor. Barnen är också åldersindelade i mindre grupper under delar av dagen. Tre projekt återkommer varje år på Parkstugan. Vårt FN-projekt, friskvårdsveckan och skridskoskolan. Vi gör också regelbundet utflykter i naturen. Hos oss hör lärande och lek ihop. Arbetsglädje och trygghet är grunden för att barnen ska trivas.

Parkstugan har en friskvårdsprofil och många av förskolans aktiviteter är kopplade till olika former av friskvård. Vi lägger exempelvis mycket tid i naturen, har barnmassage och åker skridskor.