Inspiras planeringmodell

Inspiras planeringsmodell utgår från att allt lärande samverkar i olika miljöer. Vår planering och design av förskolans miljö har stort inflytande på barnens lek och utveckling. Utformningen av inne- och utemiljön samt vilka material ditt barn har tillgång till påverkar hans eller hennes möjligheter att utforska sina kunskaper. På Inspira ser vi också de dagliga rutinerna på förskolan som lärmiljöer. De ska vara väl genomtänkta och bidra till utveckling.

På Inspiras förskolor utformar vi pedagogiska lärmiljöer som inbjuder och stimulerar ditt barns egna val av lek och lärande. Vår pedagogiska verksamhet utgår från barnens intressen och förutsättningar för ett meningsfullt lärande. Olika teman och aktiviteter skapar ytterligare mening i ditt barns utveckling och lärande.

 

Inspiras lärmiljöer