Förskolan Rödluvan i Sollentuna

Välkommen till förskolan Rödluvan i Sollentuna kommun

Förskolan Rödluvan har fyra avdelningar och ligger nära Sollentuna Centrum, i servicehuset på Malmvägen, två minuter från pendeltåget. På Rödluvan har vi något färre barn i grupperna än genomsnittet för att bättre kunna stimulera barnens språkutveckling. Vi har många engagerade, förskollärare och barnskötare, alla pedagoger är utbildade.

Rödluvan har fina och inhägnade gårdar på terrassplanet. Här har ditt barn bland annat tillgång till odlingslådor, sandlådor och lekredskap som bidrar till ett lustfyllt lärande. Vi delar våra gårdar och samarbetar med grannförskolan Terrassen.