previous arrow
next arrow
Slider

Snäckbacken särskola – en skola med kompetens och värme

Vi får världens viktigaste värden att växa
Snäckbackens särskola är en grundsärskola med inriktning ämnesområden, skolår F-9. Skolan ligger nära Edsbergs centrum med fin närmiljö, bra kommunikationer, nära till skog med strövområden.

Lokaler och verksamhetstider
Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade och förutom klassrum har vi gemensamma lokaler som vita rummet, dramarum, vattenlekrum, ateljé och ett ADL-kök. Skolan har en samlad skoldag, 8:30 – 14:00 och för de som så önskar erbjuder vi fritidsverksamhet på morgonen och efter skoltid och KTT måndag-fredag för elever över 12 år.

Elevgrupp
Inriktningen ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Det innebär också att det ska finnas fyra utredningar för att eleven ska tas emot i särskolan och det är: en psykologisk, en medicinsk, en social och en pedagogisk utredning.

Ämnesområden
Istället för enskilda ämnen omfattar undervisningen fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter samt verklighetsuppfattning.

På skoltid undervisar vi i vissa lektioner ”en till en” men aktiviteterna sker även gruppvis och vi eftersträvar både ett socialt samspel och ett individuellt arbetssätt. Varje individ/elev är unik och behöver sin speciella inlärning och träning. Det är viktigt att eleverna får uppleva ett socialt sammanhang och på så sätt får möjlighet att känna gruppgemenskap. Utevistelse är viktigt för oss och ger förutom frisk luft även eleverna en möjlighet att lära känna sin närmiljö. De motoriska funktionerna är mycket viktiga för många av våra elever de tränas ofta och regelbundet och vi har samarbete med elevernas habiliteringspersonal.

Fullständiga kursplaner hittar du på Skolverkets webbplats.
www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan

Alla elever har en individuell utvecklingsplan (IUP) som läraren upprättar tillsammans med föräldrar utifrån elevens behov och förutsättningar. Vi har fokus på lärande i kommunikation och vi är lyhörda för elevernas kommunikationssätt. Samt att utveckla elevers förmåga till att kommunicera för att kunna påverka sin egen situation och att bli så självständig som möjligt. Symboler, bildstöd, teckenkommunikation, teckenspråk används för att förstärka det talande språket. Och det är det svenska teckenspråket vi använder på vår skola. Eleverna har egna Ipads som används under skoldagen för att förstärka kommunikationen samt för att dokumentera sin dag.

Fritidsverksamhet och KTT
Fritidsverksamheten är förlagd i samma lokaler som undervisningen sker och med samma pedagoger. Undervisning och fritidsverksamhet utgår från varje elevs individuella behov och planeras terminsvis. Snäckbackens fritids kompletterar skoldagen och erbjuder en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad.

Ansvarig för fritidsverksamheten är en fritidspedagog.

På loven har fritids ett separat veckoschema där det förutom den dagliga utevistelsen är motorik, musik, och utflykter.

Skolpersonal
Inom inriktningen ämnesområden arbetar speciallärare, lärare, bildlärare, specialpedagog, fritidspedagog, förskollärare och resurspedagoger. På fritids arbetar resurspedagoger, förskollärare och fritidspedagog.

EHT – vi har skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och specialpedagog att tillgå.

 

Välkommen med din ansökan! 

 

Information:
http://www.fub.se/asikter/lss
www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan
www.spsm.se/funktionsnedsattningar/
https://rbu.se
http://www.sdr.org
http://habilitering.se/home
http://www.mfd.se/