Så här jobbar vi

Snäckbacken särskola präglas av en öppen och positiv atmosfär. Ditt barns utveckling och lärande ingår i varje situation under skoldagen. Hos oss ska alla elever ha god omvårdnad, vara trygga och känna gemenskap.

Snäckbacken tillämpar en anpassad pedagogik där verkliga upplevelser utanför skolan ger konkreta erfarenheter som fångas upp och fördjupas i skolarbetet. Ämnena i kursplanen samverkar med övergripande teman som främjar och fördjupar inlärningen hos eleven. Vi arbetar med tydlig struktur för att eleverna ska förstå sammanhang i det som händer på skolan nu, sedan, i dag och imorgon.

Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett fullgod kommunikation. Genom språket skapar vi relationer till andra, bekräftar varandra, uttrycker önskningar och skapar vår självbild. Vår språkliga lärmiljö ger oss möjlighet att anpassa undervisningen till hur eleven bäst behöver kommunicera för att förstå och göra sig förstådd. Därför kompletterar vi ord och tecken med symboler, konkret material, bilder, fotografier, video, skrift med mera. Snäckbacken överlag prioriterar användningen av datorer, digitalkameror, videokameror, ljudboxar, scanners med mera i undervisningen som stöd för utveckling och lärande.

I nära samarbete med föräldrar, skolans personal, habiliteringsteam, kommuner och andra stöd och insatser används våra resurser och kompetenser för elevens utveckling.

Snäckbacken består av en särskola, en specialförskola och en förskola. Vi jobbar aktivt inkluderande i hela huset. Mångfalden gör att barnen berikar och lär av varandra utifrån normer och värden som är viktiga i vårt demokratiska samhälle.

Läs mer om särskolans språkliga profil: Särskolans språkliga profil webb