Förskolan Skogsdungen i Sollentuna

Välkommen till förskolan Skogsdungen i Sollentuna kommun

Förskolan Skogsdungen har fem avdelningar och ligger i ett radhusområde i Viby i Sollentuna, nära natur och kommunikationer. Här jobbar utbildade och engagerade pedagoger. På varje avdelning finns ett arbetslag med förskollärare och barnskötare och vi strävar efter att ha två förskollärare på varje avdelning.

På Skogsdungen finns det mesta ditt barn kan önska sig. Förskolans lärmiljöer är planerade för att utveckla barnens kunskaper genom lustfyllt lärande. Vi har en stor kuperad skogstomt med många öppna ytor som utmanar barnens behov av spring och rörelse.

Följ förskolan Skogsdungen på deras eget Instagramkonto - instagram