Så här jobbar vi

På Skogsdungen förskola trivs och utvecklas barn och vuxna tillsammans. Vi planerar verksamheten och våra miljöer utifrån Inspiras byggstenar för lärande. Barnen lär sig genom leken, blir trygga och utvecklar en stark självkänsla. Vi arbetar utifrån olika teman och projekt där ditt barn kan vara med och påverka. Genom att använda alla sinnen i lärande och lek stöttar vi barnen i deras utveckling. Våra miljöer ute och inne är planerade för att utveckla kunskaper och väcka barnens lust att lära. Utevistelsen ingår som en naturlig del av dagen på förskolan Skogsdungen.

Varje termin träffar du och ditt barn minst en pedagog för ett utvecklingssamtal. För att skapa delaktighet och inflytande bjuds alla föräldrar in till föräldraforum två gånger per termin. Vi utvärderar det vi gör hela tiden för att säkerställa hög kvalitet på förskolan och för barnen.

På förskolan Skogsdungen är vi stolta över att sista året ha tagit steget till högsta resultat i Inspiras årliga kundenkät.