Inspiras skolor

Välkommen till Inspiras skolor

Inspiras skolor erbjuder elevdemokrati på riktigt, verklighetsförankrad undervisning, tydliga kunskapsmål och en trygg och stimulerade skolmiljö för alla elever.

Vi har en tydlig, gemensam värdegrund och en egen pedagogisk planeringsmodell som är baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Det gör att vi kan erbjuda en hög och jämn utbildningskvalitet, oavsett vilken Inspira skola eleven väljer. Det ingår i vår idé om att alla har lika värde och rätt till en utvecklande skola med bra lärmiljöer.

Förutom våra grundskolor har vi en särskola för elever med flerfunktionsnedsättning.