Inspira särskola

Inspira särskola erbjuder en trygg lärmiljö för ditt barn. Undervisningen anpassas till ditt barns individuella förmåga, behov och intressen. Vårt mål är en skolgång som skapar självständiga individer med god självkänsla. Vi följer särskolans läroplan och riktar oss till elever som inte kommer att uppnå grundskolans kunskapsmål. Eleverna undervisas utifrån ämnena i grundsärskolans kursplan eller ämnesområdena i träningsskolans kursplan. Särskolan använder svenska, svenskt teckenspråk och alternativ kompletterande kommunikation, AKK.