Särskolan Snäckbacken i Sollentuna - Inspira

Välkommen till Snäckbacken särskola

Särskolan Snäckbacken ligger i Edsberg med närhet till fina skogs- och naturområden. Skolan har en tvåspråkig profil med teckenspråk och talad svenska. Här går elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är särskilt anpassad till behoven hos elever med funktionsnedsättning som nedsatt hörsel-, syn- och rörelseförmåga samt dövblindhet. Vi har hög personaltäthet med speciallärare, lärare, förskollärare och pedagogiska resurser. På skolan arbetar döva, hörselskadade och hörande pedagoger.

Särskolan har luftiga, tillgänglighetsanpassade lokaler för elever med olika funktionsnedsättningar. Här finns mycket god ljud- och ljusmiljö med hörselteknisk utrustning, bildtelefon, blinksystem med mera.  Det ger alla elever möjligheter att vara delaktiga och utvecklas i olika lärmiljöer. Vi har bland annat drama/rörelserum, språkverkstad, vattenlek, ateljé, hemkunskap och upplevelserum.

Även skolgården och utemiljön på Snäckbacken särskola är tillgänglighetsanpassad för elever med olika behov. Snäckbackens fritidshem ligger i samma lokaler som skolan. Vi har eget kök där vår kock lagar god och näringsriktig mat från grunden.