Välkommen till Snäckbacken särskola

Snäckbacken ligger i Edsberg, Sollentuna med närhet till fina skogs- och naturområden. Skolan har en inspirerande pedagogisk miljö med mångsidiga lokaler som utmanar ditt barns lust till lärande. Särskolans verksamhet sträcker sig från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är särskilt anpassad och vänder sig i första hand till elever med flerfunktionsnedsättningar. Vi har specialkompetens inom döv/hörsel och dövblindhet. Vi har hög personaltäthet med engagerade och utbildade speciallärare, ämneslärare och pedagogiska resurser.

På särskolan har vi har fokus på lärande i kommunikation och samspel. Vi använder svenska, svenskt teckenspråk och alternativ kompletterande kommunikation, AKK. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade utifrån olika funktionsnedsättningar och utrustade med modern visuell och auditiv teknik. Hos oss har alla möjlighet att utvecklas och lära på sina villkor. Vi har ett eget kök med en kock som lagar god och näringsriktig mat från grunden. Snäckbacken har en fin gård som utmanar till lustfyllt lärande.

Snäckbackens verksamhet omfattar tre verksamheter: förskola, specialförskola och särskola. Läs mer om Snäckbacken förskola och Snäckbacken specialförskola för döva barn och barn med hörselnedsättning.

Följ Snäckbackens särskola på deras eget Instagramkonto - instagram