Kontakt

Besöksadress
Snäckbacken särskola
Ribbingsväg 91
192 52 Sollentuna

Telefon 08-754 44 34

Öppettider
Måndag–fredag 7.00–17.00 och efter förälderns behov.

Funilla Vigert runda hörn 16 06 03

Rektor/Förskolechef Gunilla Vigert
E-post gunilla.vigert@inspira-fos.se
Telefon 073-915 05 27

Bitr. rektor Marie Jonsson
E-post marie.jonsson@inspira-fos.se

Hitta hit