Inspiras byggstenar för lärande

Våra byggstenar för lärande är unika för Inspira. Vi har tagit fram dem för att göra läroplanens mål och kunskapsinnehåll ännu tydligare. Inspiras byggstenar för lärande representerar alla kunskapsområden och ämnen som finns i grundskolans läroplan. Varje byggsten innehåller den kunskapsbas som ingår i skolans kursplaner.

Våra kunskapsområden integreras i skolans olika lärmiljöer genom en varierad undervisning, inbjudande fysiska miljöer och modern teknik. Vi strävar efter att tillföra kunskaper som utmanar varje elev i hans eller hennes individuella lärande. Varje elev ska få strategier för ett livslångt lärande genom ämnesintegrering, ämnesfördjupning, formativ bedömning och dokumentation i en god miljö för lärande.

 

Inspiras byggstenar