Inspiras planeringsmodell

Inspiras planeringsmodell utgår från att allt lärande samverkar i olika miljöer. Vi utformar pedagogiska lärmiljöer som inbjuder och stimulerar elevernas lust att lära.

Vårt mål med den pedagogiska lärmiljön är att ge förutsättningar för goda metoder och lärande. Detta gör vi genom att variera undervisning samt skapa en inbjudande fysisk miljö som utmanar till utveckling och utforskande där moderna tekniska och andra redskap används kontinuerligt. Alla elever får tillgång till olika typer av verktyg, miljöer och olika strategier för att kunna utvecklas maximalt. Inspiras pedagogiska planeringsmodell tillsammans med läroplanen utgör grunden i vårt framgångsrika arbete på våra skolor.

 

Inspiras lärmiljöer