Välkommen till Snäckbacken specialförskola för döva barn och barn med hörselnedsättning

Specialförskolan ligger i Edsberg, Sollentuna med närhet till fina skogs- och naturområden. Snäckbacken har en inspirerande pedagogisk miljö med mångsidiga lokaler som utmanar ditt barns lust till lärande. Förskolan har fem avdelningar/hemvisten, varav två tillhör specialförskolan. Här använder vi både teckenspråk och svenska i vår kommunikation. Våra förskollärare, barnskötare, specialpedagog och logoped har hög kompetens och ett stort engagemang. Det finns vuxna att identifiera sig med för alla barn. Några av pedagogerna har teckenspråk som sitt förstaspråk medan andra har svenska som sitt, precis som barnen.

På Snäckbacken har vi har fokus på lärande i kommunikation och samspel. Vi använder svenska, svenskt teckenspråk. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade och utrustade med modern visuell och auditiv teknik. Hos oss har alla möjlighet att utvecklas och lära. Vi har ett eget kök med en kock som lagar god och näringsriktig mat från grunden. Snäckbacken har en fin gård som utmanar till lustfyllt lärande.

Snäckbackens verksamhet omfattar tre verksamheter: förskola, specialförskola och särskola. Läs mer om Snäckbacken förskola och Snäckbacken särskola för elever med flerfunktionsnedsättning.

Följ förskolan Snäckbacken på deras eget Instagramkonto - instagram