Så här jobbar vi

På Snäckbacken specialförskola får ditt barn trygga, roliga och utmanande dagar. Förskolan präglas av en öppen och positiv atmosfär. Ditt barn utvecklas tillsammans med vänner, i fria och styrda aktiviteter. Barnens tankar och idéer ger inspiration till teman och projekt som vi formar tillsammans. Ditt barns lärande ingår i varje situation under hela dagen. Vi utgår från Inspiras gemensamma värdegrund: trygghet, respekt, demokrati och lika värde i alla lärmiljöer. Vi som arbetar är medaktiva och utforskande tillsammans med barnen för att utmana, stödja och bidra till livslångt lärande. Vi värnar om att ditt barn och du som föräldrar ska ha inflytande och känna delaktighet.

Snäckbacken består av en specialförskola, en särskola och en förskola. Vi som arbetar här tror på att bygga broar mellan de olika avdelningarna i huset och jobbar aktivt med inkludering. På så sätt kan alla barn och elever utveckla bättre kommunikativ förmåga, få ett rikare språk, skapa och bygga relationer och inte minst lära av varandras olikheter.

Läs mer om förskolans språkliga profil: Förskolans språkliga profil webb