Så här arbetar vi

I vår lokala utvecklingsplan, LUP, lägger vi fokus på att skapa en verksamhet där alla barn får möjlighet till lärande och utveckling utifrån sina förutsättningar. I vår värdegrund säger vi följande –

Vi har ett professionellt förhållningssätt gentemot alla familjekonstellationer.

Genom att vi vuxna finns nära barnen hela tiden och kan se vad som händer så lägger vi grunden för empati och förståelse för vad som är rätt och fel. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.

Vi pedagoger ser varandras kompetenser och lyfter fram det positiva. Alla pedagoger ska inkluderas i hela vår verksamhet.

Förskoleverksamheten leds av förskolechef. I enheten finns en pedagogisk utvecklingsledare som driver den pedagogiska utvecklingen tillsammans med chef och pedagoger. Det finns också en specialpedagog några timmar/vecka som är tillgänglig för pedagoger och barngrupp vid behov.

Utifrån barngruppens behov och intressen anpassar vi det vi gör så att alla barns kunskaper och förmågor stimuleras och utvecklas. All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.

Vi lägger stor vikt vid kvalitet och omsorg och arbetar med pedagogisk dokumentation där ditt barns lärande står i fokus. Vi använder lärplattor både som ett verktyg för lustfyllt lärande och för dokumentation

Vi erbjuder en trygg, utvecklande och lärorik tid i förskolan- varmt välkommen till oss!