Så här jobbar vi

För oss på Ellagård står barnen alltid i fokus. Vår lärmiljö är tillåtande och tilltalande. Vi som medupptäckande pedagoger är lyhörda och möter ditt barn med utmaningar utifrån hans eller hennes intresse och nyfikenhet. Vi har skapat lärmiljöer och mötesplatser där barnen kan samarbeta och lära av varandra.

På Ellagård arbetar vi utifrån Inspiras pedagogiska modell som fokuserar på lek och lärmiljöer både inomhus och utomhus. Vi tycker det är viktigt med ett bra bemötande och att man ser det kompetenta barnet som har inflytande i sin vardag. Vi lägger stor vikt vid Inspiras värdegrund och arbetar efter läroplanens mål och riktlinjer. All verksamhet på förskolan utgår ifrån att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde. Vi arbetar aktivt med likabehandlingsplanen.