Så här jobbar vi

På Termiten förskola jobbar vi enligt Inspiras pedagogiska modell. Den fokuserar mycket på lek- och lärmiljöer, inne och ute. Vi tycker det är viktigt med ett bra bemötande och att se det kompetenta barnet. Genom att utgå från ett gemensamt förhållningsätt, kan vi bidra till att ditt barn får kunskaper, demokratiska värderingar och känner trygghet.

Vi lägger stor vikt på Inspiras värdegrund och arbetar utifrån läroplanen och Inspiras byggstenar för lärande. All verksamhet på förskolan utgår ifrån att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde. Vi arbetar aktivt med likabehandlingsplanen.