Förskolan Terrassen i Sollentuna

Välkommen till förskolan Terrassen i Sollentuna kommun

Förskolan Terrassen har fyra avdelningar och ligger nära Sollentuna Centrum, i servicehuset på Malmvägen, två minuter från pendeltåget. På Inspiras förskola Terrassen har vi något färre barn i grupperna än genomsnittet, för att bättre kunna stimulera barnens språkutveckling. Vi har många engagerade, förskollärare och barnskötare, alla är utbildade.

Terrassen har fina och inhägnade gårdar på terrassplanet. Här har ditt barn bland annat tillgång till odlingslådor, sandlådor och lekredskap som bidrar till ett lustfyllt lärande. Vi delar våra gårdar och samarbetar med grannförskolan Rödluvan.