Så här jobbar vi

På Terrassen är barnens egna erfarenheter och kunskaper utgångspunkten. Eftersom vi har barn med många olika modersmål arbetar vi särskilt med barnens språkutveckling. Vi har något färre barn i grupperna för att bättre kunna stimulera utvecklingen av språket. På förskolan arbetar vi ofta i projekt där lärandet sker genom leken och skapandet.

Vi arbetar medvetet med barnens inflytande, med empati och medkänsla. Vi lägger också stor vikt vid att vara medupptäckande vuxna och ha roligt tillsammans med barnen. Vi vill stötta alla barns utveckling, till kreativa trygga människor med stark självkänsla och bra språkkunskaper.

Terrassen förskola arbetar efter Inspiras sju byggstenar för lärande. De har tagits fram för att göra läroplanens mål tydliga och återkommer i såväl förskolans miljö och rutiner som i våra aktiviteter. All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.