Välkommen till Inspira

Inspira är ett förskole- och skolföretag med lång erfarenhet av att bedriva och utveckla förskolor och skolor. Vår ambition är att vara ett attraktivt förskole- och skolbolag med hög kvalitet och en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs.

Vi värnar om ett företagsklimat där inflytande, arbetsglädje och kvalitet är i fokus. Vår filosofi är att nöjda medarbetare vill prestera sitt allra bästa, vilket bidrar till en högre kvalitet för de barn och elever som går i Inspiras förskolor och skolor. Genom hög grad av delaktighet och inflytande även för barn och elever blir undervisningen mer meningsfull och lusten att lära mer ökar.

Vårt arbete med att barns och elevers långsiktiga kunskaper är ett av Sveriges mest betydelsefulla uppdrag. Det innebär att vi som företag har ett stort ansvar att arbeta långsiktigt och i stor samverkan med statliga myndigheter, kommuner och andra fristående aktörer. Tillsammans med en stimulerande konkurrens, kvalitetsutvecklar vi dagens och morgondagens förskola och skola bäst.

Vi grundlägger barns och elevers kunskaper för framtiden.

Ett framgångsrikt land byggs av ansvarstagande och kreativa människor med goda kunskaper. Framtidens samhälle kommer att förvaltas och utvecklas av dagens barn. Vår ambition är att ge våra barn och elever maximala möjligheter att växa, lära, ta ansvar och utvecklas. Vi vet att de tidiga åren i en människas liv lägger grunden till vilka vi blir som vuxna. Därför vill Inspira bidra till att göra den grunden trygg, stabil och fylld av kunskap. Vi ska ge barn och elever denna grund så att de kan påverka sin framtid och sina möjligheter till fortsatt utveckling. Om barn och elever från Inspira får en bra grund med demokratiska värderingar, god självkänsla och bred kunskapsbas kommer det att påverka framtidens samhälle. På så sätt är Inspira med och grundlägger morgondagens framtid.

Läs gärna mer om oss och hur vi arbetar.