Ekonomi

Ekonomin i förskolan och skolan baseras på de barn och elever som går där. Förskolor och skolor upphandlas inte via anbud, utan får ersättning för varje inskrivet barn. Inspiras intäkter kommer från de kommunala medel som utbetalas via det svenska förskole- och skolchecksystemet. Kommunen beslutar om checkens storlek och betalar ut samma belopp till både kommunala och privata förskolor och skolor.

Checkbeloppet på förskolorna varierar beroende på barnets ålder och omsorgstid. Det betyder att antalet barn ibland blir högre på en avdelning där det finns många deltidsbarn. Checkbeloppet är den enskilda faktor som påverkar Inspiras förskolor mest vad gäller antalet barn per pedagog. Föräldraavgifterna motsvarar cirka 10 procent av intäkterna i förskolan.

Under 2014 omsatte Inspira cirka 330 Mkr, med 600 anställda och cirka 3 000 barn och elever. Huvuddelen, cirka 68–70 procent, av Inspiras kostnader är personalkostnader, vilket är normalt i branschen.