Tyck till/klagomål

Enligt 4 kp 7-8 §§ i skollagen ska huvudmannen (Inspira förskolor & skolor) se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det genom uppföljning, klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten. Huvudmannen ska även ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i våra förskolor och skolor.

Vi vill bli så bra vi kan och vill gärna veta vad du tycker. För att göra det lite lättare har vi tagit fram ett formulär som du kan fylla i direkt här på webben . Respektive förskolechef eller rektor ansvarar för att ditt ärende utreds och att du får ett skriftligt svar inom tre veckor.

Klagomål kan förutom på skolan och förskolan direkt lämnas här, se formulär nedan.

Till vem lämnas klagomålet och vem utreder

Klagomål som gäller:

  • klassen, barngruppen, enskilt barn och dess verksamhet

lämnas i första hand till läraren/pedagogen i respektive klass/grupp eller arbetslag. Rektor informeras alltid om klagomålet.  Läraren/pedagogen utreder klagomålet i blanketten ”utredning och uppföljning av klagomål” och åtgärdar klagomålet tillsammans med berörda. Svar på klagomålet lämnas inom tre veckor till den klagande. I de fall läraren/pedagogen inte lyckas åtgärda klagomålet lämnas det vidare direkt till rektor.

  • Utbildningen och verksamheten i stort på förskolan/ skolan samt personalärenden lämnas till förskolechef/ rektor. Rektor utreder klagomålet i blanketten ”utredning och uppföljning av klagomål” och åtgärdar klagomålet tillsammans med berörda. Svar på klagomålet lämnas inom tre veckor till den klagande. Rektor/förskolechef informerar alltid verksamhetschef vid allvarliga klagomål direkt. I de fall rektor/förskolechef inte lyckas åtgärda klagomålet lämnas det vidare direkt till verksamhetschef.
  • Klagomål där de som klagat ej är nöjda med rektors/ förskolechefens svar eller åtgärder lämnas till (huvudmannen) Inspiras verksamhetschef, info@inspira-fos.se. Verksamhetschef tar då över ansvaret för klagomålet och utreder klagomålet i blanketten ”utredning och uppföljning av klagomål” och åtgärdar klagomålet tillsammans med berörda. Svar på klagomålet lämnas inom tre veckor till den klagande.

Rektor/förskolechef ansvarar för att:

  • Alla klagomål utreds och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister.
  • Klagomålet dokumenteras och att klagomålet, utredningen och åtgärderna arkiveras inlåst på skolan.
  • De som klagat informeras om vad utredningen kommit fram till och vilka åtgärder som eventuellt vidtagits

 

 

Ja, jag vill gärna att ni kontaktar mig. Jag kan också välja att vara anonym, men förstår att då har Inspira ingen möjlighet att få kontakt med mig.

Please wait...