Inspiras historia

Inspira startade år 2001. Här kommer några milstolpar utmed vägen.

2017

Läringsverkstedet förvärvar Inspira förskolor & skolor från och med 1 augusti 2017.

2016

Inspira fyller 15 år den 1 september. Inspira Älta, vår första skola i Nacka, startar i augusti.

2015

Öppna förskolan i Viby flyttar in i Skogsdungens lokaler.

2014

I augusti startar Runborg skola F­–årskurs 6 i Täby Kyrkby.

2013

I september förvärvas Qvalitetsförskolor i Sverige AB med tre förskolor i Stockholm och två förskolor i Tyresö. I november startar Inspiras förskola i Älta, i Strandparksskolan, Nacka kommun.

2012

I februari startar Henriksdals förskola med tre avdelningar för att till hösten utökas till totalt fyra avdelningar. Inspiras vd Marita Andersson och vice vd Lisbeth Boalt nominerades som finalist 2012 i ”Entrepeneur Of The Year”. Utmärkelsen arrangeras av Ernst & Young och delas ut regionalt, nationellt och internationellt i femtio länder.

2011

Den 1 september fyller Inspira 10 år. Hela företaget firar jubilaren med en teambuilding- och festdag på Vaxholms kastell. Silverbäckens skola utökas till att omfatta F–skolår 3. I december förvärvar vi Karlavagnens förskola, med fyra avdelningar, i Tyresö.

2010

I januari blir Finnboda förskola fullt utbyggd med sex avdelningar. Inspiras omsättning uppgår till 250 000 tkr, antalet anställda är 540 och antalet barn och elever 2 700.

2009

I januari förvärvar Inspira Västra Täby förskolor AB med tio förskolor i Täby kommun. Finnboda förskola utökas från två till fem avdelningar. I juni förvärvar vi Vargungens förskola, med tre avdelningar, i Sollentuna. Silverbäckens skola startar vår första skolklass med sju elever i årskurs 1.

2008

I januari etablerar sig Inspira dels i Tyresö kommun med Kattfotens förskola, dels i Solna stad med Hagalunds förskola. I Nacka startas ytterligare en förskola med två avdelningar i Finnboda. Skeppets förskola i Sollentuna flyttar till nybyggda lokaler i Silverbäckens förskola. På hösten startar Silverbäcken Inspiras första förskoleklass. Gröndals specialförskola, särskola samt Domherrevägens förskoleavdelningar i Sollentuna flyttar till nybyggda lokaler och byter namn till Snäckbacken.

2007

I Sollentuna startas förskolorna Fröhuset och Domherrevägen. Rödluvans förskola i Sollentuna utökar verksamheten med en avdelning. Ekodalens förskola flyttar in i nybyggda lokaler och växer från två avdelningar till sex samt byter namn till Silverbäcken. I augusti öppnas ytterligare två avdelningar på Neglinge Gårds förskola i Nacka. Gröndals specialförskola utökar verksamheten med särskola.

2006

En ombyggnad genomförs på Hökarbodens förskola i Sollentuna och ytterligare en avdelning öppnas i december.

2005

Vi fortsätter etableringen utanför Sollentuna med ytterligare en förskola i Nacka, Neglinge gård. Under året växer också Växhuset, Skeppet och Edsvikens förskolor i Sollentuna med en avdelning vardera. I oktober tilldelas Inspira tjänstepensionsföretaget Alectas utmärkelse ”Sveriges bästa arbetsplats”.

2004

I januari och augusti utökas förskolan Skeppet med två avdelningar och flyttar in i nya lokaler. I november startar Daggkåpan, vår första förskola i Nacka kommun.

2003

I augusti startar Ekodalen och Skeppets förskolor i Sollentuna. I oktober förvärvar vi Järvens förskola i Sollentuna och fastigheten som hör till.

2002

Öppna förskolorna Blå stallet och Kosmos startar i Sollentuna. I mars tar vi över Blå Hästens familjedaghem och öppna förskolor från Sollentuna kommun.

2001

Inspira förskolor & skolor AB startar den 1 september 2001. Vi har 165 medarbetare och 633 barn på åtta förskolor i Sollentuna kommun. Omsättningen är 60 000 tkr.