Ägare

Inspira förskolor & skolor AB är ett ägarlett företag vars ägare arbetar eller har arbetat som chefer i verksamheten. Huvuddelen av ägarna grundade företaget 2001 och har långvarig branscherfarenhet.