Ledning

De flesta som ingår i Inspiras ledning har lång erfarenhet från och har själva arbetat inom förskole- och skolvärlden.

VD
Marita Andersson
Telefon 08-684 468 01
Skicka e-post

Ekonomichef
Therese Tell
Telefon 08-684 468 03
Skicka e-post

Miljö- och fastighetschef
Agneta Engervall
Telefon 08-684 468 04
Skicka e-post

HR chef
Charlotte L'Estrade
Telefon 08-684 468 02
Skicka e-post

Verksamhetschef
Elisabeth Forsberg
Telefon 08-684 468 07
Skicka e-post

Kommunikationschef
Winia Falk
Telefon 08-684 468 08
Skicka e-post