Ledning

De flesta som ingår i Inspiras ledning har lång erfarenhet från och har själva arbetat inom förskole- och skolvärlden.

Ekonomichef
Therese Tell
Telefon 08-684 468 03
Skicka e-post

HR chef
Charlotte L'Estrade
Telefon 08-684 468 02
Skicka e-post

Utvecklingsstrateg
Margareta Lakén
Telefon 08-684 468 05
Skicka e-post

Utvecklingsstrateg
Gunilla Vigert
Mobil 070-760 32 35
Skicka e-post