Styrelse

I styrelsen för Inspira förskolor & skolor AB ingår åtta ledamöter, varav två arbetar i bolaget.

 

Hans Jacob Sundby
Ordförande

Svein Lunde
Ledamot

Marita Andersson
Ledamot

Atle Hørlyk
Ledamot

Monica Stider
Ledamot

Pia lorensson
Suppleant

Anette Larsen
Kommunal

Birgitta Jedholm
Lärarförbundet