Styrelse

I styrelsen för Inspira förskolor & skolor AB ingår åtta ledamöter, varav fyra arbetar i bolaget. En styrelseledamot är externt rekryterad.

Petter Larsson
Ordförande

Bengt Hansson
Ledamot

Marita Andersson
Ledamot

Christina Palmqvist
Ledamot

Monica Stider
Ledamot

Pia lorensson
Suppleant

Anette Larsen
Kommunal

Birgitta Jedholm
Lärarförbundet