Våra kärnvärden

Sedan starten 2001 har vi inom Inspira byggt vår verksamhet på ett antal viktiga kärnvärden. Våra kärnvärden formar de värderingar som är vägledande för Inspiras utveckling, beslut och relationer. Tydliga värderingar samlar och enar oss som arbetar i Inspira. Det är vår bas för att kunna bygga en gemensam företagskultur och ett hållbart Inspira. Alla Inspiras styrdokument, policys och planer byggs utifrån våra kärnvärden.

Inspiras kärnvärden:
Affärsidé
Ambition
Vision
Kännetecken
Värdegrund