Så här jobbar vi

På Växhuset förskola planerar vi vår verksamhet utifrån Inspiras byggstenar för lärande. Vi vill erbjuda ditt barn trygghet och utmaningar efter hans eller hennes mognad och behov. Vi arbetar hela tiden med att utveckla och erbjuda en miljö som stimulerar till lärande genom lek, ute och inne. Vi samarbetar inom huset för att erbjuda alla barn en så bra förskola som möjligt.

Växhuset har ett gemensamt tema varje år. Där sätter vi läroplanens mål i ett sammanhang och skapar en röd tråd för vår förskola. Pedagogerna arbetar systematiskt med barnens språkutveckling bland annat genom teckenkommunikation och genom att samarbeta med föräldrar kring barnens hemspråk och kultur. Vi dokumenterar och reflekterar i förskolans arbetslag och tillsammans med barnen med hjälp av lärplattor. Lärplattan är ett verktyg i vårt arbete med att utveckla den pedagogiska dokumentationen tillsammans med ditt barn.

När ditt barn går vidare vill vi att han eller hon gör det med fortsatt nyfikenhet, lust att lära och med tillit till omvärlden och till sig själv.