Vill du vara med och utveckla vårt arbete i elevhälsoteamet? Vi söker skolpsykolog

Læringsverkstedets skolor får världens viktigaste värden att växa. ”Vi” innebär att vi gör det tillsammans. ”Världens viktigaste värden” är våra elever som ska forma framtiden. Att få världens viktigaste värden att växa är en uppgift som man kan viga sitt liv åt. Företagets skolor växer och vi söker en skolpsykolog till fyra av våra skolor i Stockholmsområdet.

 

Ditt uppdrag är att arbeta tillsammans med andra aktörer i elevhälsoteamet med ett hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på skolutveckling.

Arbetet förutsätter att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt, är initiativrik och har en god förmåga att se möjligheter i olika situationer. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv och du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är tydlig och kan sätta gränser då det behövs. Du har en god samarbetsförmåga, är handlingskraftig och kommunikativ.

Arbetsuppgifter:

  • Arbeta med förebyggande och främjande hälsoarbete samt med utvecklingsarbete i skolan som stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.
  • Ansvara för psykologiska utredningar, ge råd och förslag till insatser, uppföljning och utvärdering, samt remitterar vid behov till vidare utredning/behandling.
  • Ansvara för att ge psykologisk handledning och konsultation till personal i skolan.
  • Ge handledning och stöd till skolledning i frågor som rör organisation, grupper, resurser och hantering av enskilda elevärenden.
  • Ansvarig för journalföring enl Journalföringslagen. Vi använder ProReNata.

 

Skolorna vi söker till är;

Runborg i Täby, en skola under uppbyggnad mot F-6, fr om HT 2018 elever i F-4, ca 75 elever.

Snäckbacken är en grundsärskola med ca 23 elever.

Silverbäcken är en F-9 skola med ca 400 elever.

Älta i Nacka, en skola under uppbyggnad mot F-9, fr om HT 2018 elever i F-3, ca 80 elever.

 

Kvalifikationer
Psykologexamen (5-årig utbildning vid Universitet) samt ett års praktiktjänstgöring , PTP. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen (efter psykologexamen och godkänd PTP)
Vi söker dig med god kunskap och erfarenhet av arbete med elever, speciellt elever i behov av särskilt stöd. Du ska ha god kännedom om skolans organisation och styrdokument, samverkansavtal samt ingående kunskap om relevanta lagar och förordningar.

Välkommen med din ansökan!

Arbetstid/Varaktighet: 10-20 %

Tillträdesdatum: 13/8 2018

Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning

Kontaktpersoner:

Verksamhetschef Eva-Lotta Kastenholm, 070 777 26 95

Ansökan: Endast sökande som uppfyller kvalifikationskraven beaktas. Sista ansökningsdag: 2018-05-25

Intervjuer sker fortlöpande.

Din ansökan skickas till:

eva-lotta.kastenholm@inspira-fos.se