Vill du vikariera på våra förskolor i Finnboda och Henriksdal i Nacka?

Finnboda förskola är en förskola belägen i Finnboda hamn i Nacka. Här finns fina natur- och skogsområden samt goda kommunikationer till såväl Södermalm som övriga Nacka.

Henriksdals förskola ligger på Henriksdalsberget i Nacka, belägen intill ett flertal parker och skogsområden. Båda förskolorna drivs av Inspira förskolor & skolor AB som ägs av det norska företaget Laeringsverkstedet Sverige AB. Vi arbetar efter visionen ”Vi får världens viktigaste värden att växa” där barns egenvärde har en mycket central plats.

Vi tillämpar ett tematiskt arbetssätt, där barnens delaktighet och inflytande genomsyrar verksamheten och där den pedagogiska dokumentationen fungerar som en motor i arbetet. Vi tror att barn lär i meningsfulla sammanhang tillsammans med andra människor, miljöer och material. Därför ser vi våra miljöer som en viktig resurs; något som lever och ständigt är i rörelse. Vår barnsyn och strävan efter en samspelande atmosfär en viktig ledstjärna i vårt dagliga arbete, liksom alla barns rätt att få vara sig själva. Att arbeta normkreativt är vårt sätt att motverka att barn blir begränsade av stereotypa normer och att se till att alla barn speglas i bilder, böcker och material.

Kunskap är viktigt för oss då vi dagligen arbetar med att utveckla barns kunskaper och förmågor. Delaktighet och inflytande tror vi är grunden för engagemang och motivation, tillika en hörnsten i arbetet med demokrati i förskolan. Vi vill att alla barn, vårdnadshavare samt de som arbetar hos oss ska uppleva en hög grad av delaktighet och inflytande.

Just nu söker vi personer till såväl kortare som längre vikariat. Läs gärna mer om oss på www.inspira-fos.se

Hör av dig till oss så berättar vi mer! Förskolechef Johanna Lundberg, 073-915 06 25 eller pedagogisk utvecklingsledare Matilda Herman, 070-744 99 86