Så här jobbar vi

På Vinbäret förskola trivs och utvecklas barn och vuxna tillsammans. Vi planerar verksamheten och våra lärmiljöer utifrån Inspiras byggstenar för lärande. Barnen lär genom leken, blir trygga och utvecklar en stark självkänsla. Vi arbetar utifrån olika teman och projekt där ditt barn kan vara med och påverka. Genom att använda alla sinnen i lärande och lek utmanar och stöttar vi barnen i deras utveckling. Våra lärmiljöer ute och inne är planerade för att väcka barnens lust att lära. Utevistelsen ingår som en naturlig del av dagen på förskolan Vinbäret.

Varje termin träffar du och ditt barn minst en pedagog för ett utvecklingssamtal. För att skapa delaktighet och inflytande bjuds alla föräldrar in till föräldraforum två gånger per termin. Vi utvärderar det vi gör hela tiden för att säkerställa hög kvalitet på förskolan och för barnen.

På förskolan Vinbäret är vi stolta över att få bland de bästa resultaten i Inspiras årliga kundundersökning.