Visionen – Inspira lägger grunden till Sveriges framtid

Inspira ska ge barn och elever en god grund att stå på när de går vidare i livet. Var och en ska kunna påverka sin framtid och sina möjligheter till fortsatt utveckling. Inspiras barn och elever ska få med sig goda kunskaper, demokratiska värderingar, trygghet och en positiv framtidssyn. Det påverkar vårt gemensamma samhälle. Inspiras uppgift är att ge de barn och elever som går hos oss de allra bästa förutsättningarna att förvalta och utveckla framtiden.